Xã Bảo Khê: Phát huy vai trò công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Là xã được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố Hưng Yên, Bảo Khê tuy có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn trong xây dựng nông thôn mới do xuất phát điểm thấp, thu nhập bình quân đầu người chưa cao và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thời gian qua đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, từng bước đạt được những tiêu chí, phấn đấu từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Trao đổi với ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND xã Bảo Khê chúng tôi được biết, cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới là một mục tiêu và cũng là quyết tâm lớn của toàn xã, đáp ứng đúng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân là xây dựng xã nông thôn mới giàu mạnh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới địa phương xác định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền là rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của chương trình. Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ xã, thôn, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được xã coi trọng. Nhờ đó, nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng như nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của từng giai đoạn được cán bộ, đảng viên trong xã nắm bắt kịp thời và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Xã xác định, xây dựng nông thôn mới quan trọng nhất là phải bền vững, có hiệu quả thiết thực. Trong khi đó khó khăn của địa phương là cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, kinh phí xây dựng khó khăn mà đời sống của nhân dân không đồng đều và chưa cao. Thời gian để các địa phương xây dựng nông thôn mới lại không nhiều, cần sự tập trung nguồn lực cao độ và thực sự hiệu quả, bởi vậy nội dung về xây dựng nông thôn mới luôn được đưa vào nội dung tất cả các cuộc họp của đảng ủy, chính quyền xã. Qua đó, xác định rõ những việc đã làm được, chưa làm được, những khó khăn cần tháo gỡ và mục tiêu của giai đoạn tiếp theo. Là xã điểm xây dựng nông thôn mới, Bảo Khê nhanh chóng tập trung xây dựng quy hoạch nông thôn mới và trở thành một trong những xã hoàn thành sớm nhất việc lập quy hoạch nông thôn mới, được các cấp đánh giá cao. Ngay sau đó xã tiến hành lập đề án xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình với tinh thần tập trung, đề cao trách nhiệm của địa phương trong việc lập đề án, phối hợp có hiệu quả với đơn vị tư vấn thiết kế. Nhờ đó, đề án đã được lập thuận lợi trình các cấp phê duyệt, bảo đảm các tiêu chí cơ bản và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hoàn thiện bộ 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới luôn là mục tiêu phấn đấu của xã, trong đó xác định cụ thể những tiêu chí nào đã đạt được, có thể sớm đạt được và tiêu chí nào khó khăn hơn, triển khai từ dễ đến khó với phương châm "làm đến đâu chắc chắn đến đấy". Trong đó xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới được coi là nội dung quan trọng và cũng gặp không ít khó khăn. Các hạng mục như trường học, nhà văn hóa, khu vui chơi, đường giao thông, thủy lợi… đều cần đầu tư, xây dựng để đạt tiêu chí. Ngoài việc đề nghị các cấp phê duyệt khu dân cư mới, đấu giá đất để có kinh phí xây dựng, xã chủ động huy động sức dân, huy động các nguồn xã hội hóa. Bà Nguyễn Thị Bình, người dân trong xã cho biết: “Thông qua các buổi họp bàn trong thôn, trong xã nhân dân chúng tôi hiểu rõ hơn về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và những lợi ích lớn mà chương trình mang lại cho chính người dân chúng tôi. Tôi và nhiều gia đình trong thôn đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để mở rộng đường liên thôn, liên xóm đạt tiêu chí”. Việc người dân hiến đất làm đường, đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn đã trở thành một phong trào đẹp trong toàn xã. Ở cả 5 thôn trong xã đều có các gia đình hiến đất, ủng hộ làm đường, có gia đình hiến tới gần 200m đất, tổng giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhờ đó mà đường giao thông trong xã đã từng bước được hoàn thiện, 80% đường bê-tông đạt tiêu chí nông thôn mới, trên 90% đường giao thông được cứng hóa. Điều này càng thể hiện rõ nét ý thức, nhận thức của người dân trong xã được nâng lên.

Nâng cao đời sống cho nhân dân là nội dung trọng tâm, gắn trực tiếp với các mục tiêu về phát triển kinh tế của địa phương. Trên thực tế mức sống của người dân trong xã không đồng đều, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 là trên 13 triệu đồng/người/năm, so với tiêu chí nông thôn mới vẫn còn một khoảng cách lớn. Lấy điểm mạnh là địa phương có kinh tế nhiều thành phần, từ đó xã phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân một cách có định hướng. Đặc biệt là làng nghề làm hương truyền thống thôn Cao của xã hiện thu hút được hàng chục hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sản xuất, kinh doanh. Địa phương đã xây dựng quy hoạch làng nghề, định hướng lâu dài để xây dựng và phát triển có chiều sâu. Bên cạnh đó, việc 5 thôn trong xã đều bám dọc theo quốc lộ 39 cũng là lợi thế lớn để Bảo Khê phát triển thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện nay, hàng trăm gia đình trong xã đã có cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ đi vào hoạt động, thu nhập tăng cao hơn trước.

 Sau hơn 1 năm tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, hiện Bảo Khê đã đạt được 7 tiêu chí và một số tiêu chí quan trọng có khả năng đạt được trong năm nay. Đề ra phương hướng trong thời gian tới, xã Bảo Khê hướng tới các mục tiêu lớn hơn như: phát triển cụm công nghiệp phía Bắc của thành phố, nâng cao thu nhập cho nhân dân, hoàn thiện hệ thống đường giao thông và cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi… Bảo Khê đang tập trung mọi nguồn lực, phát huy lợi thế và khắc phục mọi khó khăn trở ngại để “cán đích” xã nông thôn mới đúng lộ trình.

Hoàng Linh - Vi Ngoan

 

 

;