Ngành y tế: Thực hiện chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học về tỉnh công tác

Từ nhiều năm nay, ngành y tế Hưng Yên phải đối diện với thực trạng thiếu bác sỹ, dược sỹ có trình độ đại học. Thường số lượng bác sỹ, dược sỹ về nghỉ hưu nhiều hơn số mới được tuyển khiến cho tình trạng thiếu bác sỹ, dược sỹ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám, chữa bệnh của một số cơ sở, bệnh viện, nhất là tuyến huyện, thành phố.
Đứng trước thực trạng này, ngành Y tế đã thực hiện triệt để chính sách ưu đãi thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác nhằm tăng cường nguồn nhân lực y, dược có trình độ đại học về công tác tại địa phương. Trong hai năm 2011 và 2012, thực hiện Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 10.5.2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học (hệ chính quy) về tỉnh công tác, ngành y tế đã tích cực tuyên truyền vận động, thu hút được 97 bác sỹ, 9 dược sỹ. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2013, toàn ngành đã tuyển được 39 bác sỹ và 6 dược sỹ đại học.
Để thu hút được bác sỹ và dược sỹ đại học (hệ chính quy) về tỉnh công tác, ngành y tế Hưng Yên đã cụ thể hóa Nghị quyết số 32/2012/NQ-HĐND đã được thông qua tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV và Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 6.3.2013 của UBND tỉnh. Sở Y tế cũng làm việc với các trường đại học y, dược công lập trong khu vực và tổ chức tuyên truyền sâu rộng về chính sách ưu đãi đối với bác sỹ, dược sỹ đại học (hệ chính quy) về tỉnh công tác. Trong đó quy định cụ thể mức trợ cấp đối với từng vị trí, đơn vị công tác. 
Cụ thể: Trợ cấp một lần 50 triệu đồng/người đối với trường hợp về làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Tâm thần kinh, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã, phường, thị trấn. Mức trợ cấp một lần 30 triệu đồng/người đối với những trường hợp về công tác tại Trường Cao đẳng y tế Hưng Yên, Trung tâm y tế thành phố và các cơ sở y tế tuyến tỉnh còn lại. Ngoài ra, chính sách ưu đãi còn hỗ trợ đủ 100% hệ số lương bậc 1 với ngạch viên chức là 2,34 trong thời gian tập sự, rút ngắn thời gian tập sự đối với bác sỹ còn 9 tháng và dược sỹ đại học là 12 tháng. Tuy nhiên, để được hưởng các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ nguồn ngân sách, ngoài chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước đối với viên chức, thì người được tuyển dụng phải ký cam kết tình nguyện về tỉnh công tác. Sau đó, người được tuyển dụng sẽ được ưu tiên bố trí sử dụng, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được ưu tiên về điều kiện làm việc, nghiên cứu khoa học, học tập và đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; ưu tiên trong quy hoạch, xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý của đơn vị. 
Với tinh thần khẩn trương và giảm thiểu các thủ tục hành chính, ngành y tế tỉnh tiếp tục thực hiện giai đoạn II của chính sách thu hút bác sỹ, dược sỹ đại học (hệ chính quy) về tỉnh công tác trong hai năm, thời gian bắt đầu từ ngày 01.01.2013 đến hết ngày 31.12.2014. Đối tượng tuyển dụng có thể liên hệ trực tiếp với các cơ sở y tế trong tỉnh, hoặc liên hệ trực tiếp với bộ phận một cửa của Sở Y tế để được hướng dẫn thủ tục, số điện thoại: 0321 3863 658, fax: 0321 3556 268, điện thoại di động: 0904130126, email: vanphongsoytehy@gmail.com. Ngay sau khi nhận hồ sơ, nếu đủ điều kiện Sở Y tế sẽ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định tuyển dụng.
Chuẩn bị kết thúc năm học 2012 – 2013 của các trường Đại học, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động các thầy thuốc trẻ về công tác tại địa phương. Sở Y tế sẽ tạo điều kiện tốt nhất trong việc tuyển dụng, bố trí công việc và điều kiện học tập để những thầy thuốc trẻ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
ThS.BSCKII Nguyễn Văn Đông
Giám đốc Sở Y tế
 
;